Taslamalar Hyzmatlar Biz barada Habarlaşmak

Isogum

Bir bölek, ulanylmaga taýýar, desganyň içerki we daşarky böleginde ulanmak üçin niýetlenen elastomer gidroizolýasiýa perdesi.

Barada

Isogum munuň özi, çylşyrymly ajaýyp tehniki häsýetlerini berýän, soňky nesiliň elastomer polimerleri bilen modifisirlenen, distillirlenen bitumly, gidroizolýasiýa düzüm arkaly berkidijini ezip senagat taýdan taýýarlanan, elastomer modifisirlenen bitum gidroizolýasiýa perdesidir. Örülmedik spanbond poliefirinden taýýarlanan aýna süýümi bilen utgaşyklykda kompozit berkidiji gowy mehaniki häsýetleri, ölçegleriň we çeýeligiň ajaýyp durnuklylygyny üpjün edýär.

Ulanylýan ýerleri

Köprilerde

Kanallarda we suw geçirijiler

Ýapgyt üstlerde

Ýapgyt keramiki üstlerde

Düz ýerde we dikligine suw geçirijilerde

Görnüşleri
25S 30S 30D 30D AL 40D

25S

30S

30D

30D AL

40D

Göteriji gatlak Aýnasüýüm
Galyňlygy 2.5 mm
Bitum garyndysy APP / SBS
Ýylylyga çydamlylygy 110 C°
Ýumşaýan temperaturasy 130 C°
Sowukda maýşgaklygy -15 C°
Dartylma çydamlylygy 350 / 200 N/5cm
Gopmak süýnüjiligi 2 / 2 %
Üstki örtük PE *
Aşaky örtük PE
Göwrümi 10 m2
Göteriji gatlak Aýnasüýüm
Galyňlygy 3.0 mm
Bitum garyndysy APP / SBS
Ýylylyga çydamlylygy 110 C°
Ýumşaýan temperaturasy 130 C°
Sowukda maýşgaklygy -15 C°
Dartylma çydamlylygy 350 / 200 N/5cm
Gopmak süýnüjiligi 2 / 2 %
Üstki örtük PE
Aşaky örtük PE
Göwrümi 10 m2
Göteriji gatlak Poliester / Aýnasüýüm
Galyňlygy 3.0 mm
Bitum garyndysy APP / SBS
Ýylylyga çydamlylygy 110 C°
Ýumşaýan temperaturasy 130 C°
Sowukda maýşgaklygy -15 C°
Dartylma çydamlylygy 600 / 300 N/5cm
Gopmak süýnüjiligi 25 / 25 %
Üstki örtük PE
Aşaky örtük PE
Göwrümi 10 m2
Göteriji gatlak Poliester / Aýnasüýüm
Galyňlygy 3.0 mm
Bitum garyndysy APP / SBS
Ýylylyga çydamlylygy 110 C°
Ýumşaýan temperaturasy 130 C°
Sowukda maýşgaklygy -15 C°
Dartylma çydamlylygy 600 / 300 N/5cm
Gopmak süýnüjiligi 25 / 25 %
Üstki örtük AL*
Aşaky örtük PE
Göwrümi 10 m2
Göteriji gatlak Poliester / Aýnasüýüm
Galyňlygy 4.0 mm
Bitum garyndysy APP / SBS
Ýylylyga çydamlylygy 110 C°
Ýumşaýan temperaturasy 130 C°
Sowukda maýşgaklygy -15 C°
Dartylma çydamlylygy 600 / 300 N/5cm
Gopmak süýnüjiligi 25 / 25 %
Üstki örtük PE
Aşaky örtük PE
Göwrümi 10 m2
  • * S - Aýnasüýümli ýeke gatlakly izogam
  • * D - Aýnasüýümli we poliester keçeli, iki gatlakly izogam
  • * PE - Polietilen plýonkasy
  • * AL - Alýumin folgasy
Önüm görnüşlerimizi islege görä, 2.5 mm-den 4.0 mm çenli bir gatlakly we iki gatlakly (aýnasüýüm/poliester) öndürýäris. Şeýle hem daşky gatlagy poliester we alýumin folgaly öndürip berýäris.