Taslamalar Hyzmatlar Biz barada Habarlaşmak
Taslama barada

250 orunlyk mekdepde goşmaça işler

Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etrabyndaky “Almalyk” daýhan birleşigindäki 250 orunlyk mekdebiniň, nasosynyň binasyny gurmak, 10m3 içilýän suw ambaryny gurmak, 100m3 lagym suw ambaryny hem-de 300m3 ýangyna garşy suw ambaryny we futbol meýdançasynyň ylgam ýoluna granula düşemek işleri ýerine ýetirilip doly ulanylmaga berildi.