Taslamalar Hyzmatlar Biz barada Habarlaşmak
Taslama barada

250 orunlyk mekdep

 

Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabynyň “Maslahat” daýhan birleşiginiň “Maslahatdepe” obasyndaky 250 orunlyk mekdebi. 

Ýerleşýän ýeri: Daşoguz welaýaty. Köneürgenç etraby. “Maslahat” daýhan birleşigi. “Maslahatdepe” obasy. 

Buýrujy:  Daşoguz welaýatynyň häkimliginiň düýpli gurluşyk dolandyryş edarasy.

Potratçy: “Gudratly Mekan” Hojalyk Jemgyýeti

Gurluşygyň başlanan wagty: 01.10.2012ý

Gurluşygyň tamamlanan wagty: 31.08.2013ý