Taslamalar Hyzmatlar Biz barada Habarlaşmak
Taslama barada

600 orunlyk orta mekdep

 

Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç şäherinde gurulýan 600 orunlyk orta mekdep.

Ýerleşýän ýeri:Daşoguz welaýaty. Köneürgenç şäheri.

Iş buýrujy: Daşoguz welaýat häkimliginiň düýpli gurluşyk dolandyryş edarasy.

Potratçy: “Gudratly Mekan” Hojalyk Jemgyýeti

Gurluşygyň başlanan wagty: 01.02.2014

Gurluşygyň tamamlanýan wagty: 01.08.2015