Taslamalar Hyzmatlar Biz barada Habarlaşmak
Taslamalar

«Gudratly Mekan» Hojalyk Jemgyýeti 2011-njy ýylyň oktýabr aýynda döredildi. Ol özüniň döredilen gününden başlap Türkmenistanyň Gurluşyk ministrligi tarapyndan berilen 1-22-25-1953 belgili ygtyýarnamanyň esasynda öýleriň, ýaşaýyş jaýlaryň, ulag jaýlarynyň, daçalaryň we beýleki desgalaryň gurluşyk-gurnama, gurluşyk-abatlaýyş işlerini alyp barýar.